Scenic Dansa

*Scenic Dansa ha crescut en nombre d’alumnes i professors. Scènic Dansa es una Associació cultural i esportiva amb estatuts per tenir el ple dret de funcionament, tenir ajudes de l’Ajuntament de Tarragona i d’altres Institucions, a més de la possibilitat de ballar en d’altres llocs.

Com associació, es podran fer socis de Scenic Dansa totes aquelles persones que ja no estiguin al centre estudiant (per tant han deixat de ser associades directes de l’APA i ja no satisfan la quota de la mateixa), per tal de poder assistir a les classes de qualsevol modalitat de ball que s’imparteixi durant el curs escolar i/o a l’estiu, a les instal·lacions del Col·legi Sagrat Cor (sempre hi quan hi hagin places lliures a les classes donat que la prioritat la tindran sempre els alumnes del centre que estiguin al corrent del pagament de la quota de l’APA).

Scenic Dansa s’associat a l’ANAPRODE (Associación Nacional para el apoyo y promoción de la danza en España, per tal d’assistir als concursos de dansa i d’altres iniciatives sempre vinculades a la dansa clàssica, contemporània, jazz, hip hop, jazz, escola bolera, flamenc i fusió)

Socis Scenic Dansa

  • Alumnes que no pertanyen a l’APA previ abonament de la quota de soci de Scenic Dansa
  • Els asssociats a Scenic Dansa se’ls lliurarà un carnet de soci
  • Aquestes persones podran assistir a les classes sempre i quan quedin places lliures (donat que la prioritat la tenen els associats de l’APA Sg Cor)
  • Ell alumnes associats a Scenic Dansa abonaran també la quota anual d’esports  que disposa l’APA Sg. Cor pels dies de dansa escollits
  • Els alumnes de Scenic Dansa tindran tots els drets alhora de ballar al igual que els associats a l’APA